VIẾT CHIẾN LƯỢC ĐỘT PHÁ CÓ CẢ QUY TRÌNH ĐỂ TƯ DUY, THẬT KHÔNG ? 

Quy trình tư duy chiến lược 1

VIẾT CHIẾN LƯỢC ĐỘT PHÁ CÓ CẢ QUY TRÌNH ĐỂ TƯ DUY, THẬT KHÔNG ? 

Olympic Doanh Nhân 2030 đã được viết chiến lược như thế nào để duy trì và ngày càng phát triển quy mô?

Caravan Thư Viện 2030 đã 11 năm phát triển theo chiến lược mà nhà sáng lập đã viết, làm thế nào để triển khai bền vững như thế?

Quy trình tư duy chiến lược là có thật.

Trong kinh doanh việc ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC là điều không phải ai cũng có thể làm được. Đặc biệt trong thời COVID này, điều chỉnh làm sao để doanh nghiệp vẫn có thể duy trì hoặc đột phá trong giai đoạn gần như mọi ngành nghề đều chững lại, thậm chí phần lớn doanh nghiệp phải đóng cửa?

Quy trình tư duy chiến lược 1

Kính mời quý anh/chị cùng đến chia sẻ, thảo luận thâm tình về chuyên đề “Đ??̂̀? ???̉?? ????̂́? ??̛?̛̣? ???? ????? ???̛̀? ????? – Mr. ??̃ ???̣̂? ??? ?’????? ???.

– Thời gian: 08:30 ngày 21/11/2020

-Địa điểm: 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TPHCM

???̀? ??̣̂ ??? ???́ ??? đ?̛?̛̣? ??̛̀ lòng hảo tâm trong ????̂̃? ??????? ??̃ ??́? ??̀? ???̃ ?̉?? ??̣̂ đ?̂̀?? ??̀? ???̂̀? ????? ??̉? ??̣? ???? ??̂́ ??? ??̃?, ??̃.

Link đăng ký: https://www.doanhchu.com/tin-tuc/hoat-dong-clb-nhan-dinh-chuyen-gia/doanh-chu-sharing-dieu-chinh-chien-luoc-kinh-doanh-thoi-covid/