THÔNG TIN LỄ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CLB DOANH NHÂN 2030 NHIỆM KỲ IX NĂM ‎2018 – 2020

BCH nhiệm kỳ VIII năm ‎2016 – 2018 đã kết thúc, nay CLB Doanh nhân 2030 xin trân trọng gửi đến Quý Anh Chị thành viên thông tin Lễ Bầu Cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ IX năm ‎2018 – 2020 như sau:

** Điều kiện của ứng viên được đề cử và tự ứng cử vào BCH nhiệm kỳ IX:

– Ứng viên tự ứng cử phải là hội viên chính thức của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (Hoàn thành nghĩa vụ hồ sơ & hội phí thường niên) Ứng viên tự ứng cử gửi hồ sơ cá nhân & công ty qua email văn phòng Câu lạc bộ: 2030@2030club.vn trước ngày 29/01/2018.

– Ứng viên được đề cử phải là hội viên chính thức của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (Hoàn thành nghĩa vụ hồ sơ & hội phí thường niên) và được BCH nhiệm kỳ VIII đồng ý đề cử biểu quyết theo số đông.

** Điều kiện hội viên tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ IX:

– Tất cả các hội viên chính thức có tên trong danh sách của CLB Doanh nhân 2030 đều có quyền tham gia bỏ phiếu (Hội phí còn hạn đến thời điểm bầu cử & các anh chị cựu BCH)

Về chi tiết điều lệ & quy chế bầu cử nhiệm kỳ mới Anh Chị vui lòng bấm vào link

DIEU-LE-CLB2030.pdf

QUY-CHE-BAU-CU-BCH-CLBDN2030-NHIEM-KY-9_2018-2020.pdf

Thời gian: 08h30 Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Địa điểm: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1

Để bày tỏ sự quan tâm đến việc duy trì và phát triển CLB, cũng như thể hiện lá phiếu của mình qua sự bầu chọn và tín nhiệm một Tân Ban Chấp Hành, kính mong quý anh chị sắp xếp thời gian tham dự đông đủ để ngày bầu cử đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng,

Thay mặt BCH CLBDN 2030

Chủ tịch

 

Lê Đức Nghĩa