THÂN MỜI ANH CHỊ THAM GIA BIZ GROUP CHỦ ĐỀ:LÃNH ĐẠO BẢN THÂN NGÀY 04/09/2015

LÃNH ĐẠO BẢN THÂN – “CHÌA KHOÁ QUAN TRỌNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH & CUỘC SỐNG”

Thân gửi Anh Chị thành viên,

2030 Coaching – là một trong những hoạt động của chương trình 2030 BizGroup với mục đích tổ chức các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng với các chủ đề huấn luyện thay đổi nhận thức để hoàn thi��n bản thân.
Thân mời Anh Chị thành viên tham dự chương trình 2030 Coaching với chủ đề đầu tiên:
” LÃNH ĐẠO BẢN THÂN”
Diễn giả khách mời: Chuyên gia huấn luyện Brian Radomski (Bj)

Lời chào từ Bj:
https://www.youtube.com/watch?v=eRocIgxF-Q8

Thời gian: 07:30 – 11:30 ngày 04/09/2015
Địa điểm: VP SGTimes, 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1

Nội dung chương trình:
07:30 – 08:00: Đón khách, giao lưu mở
08:00 – 08:15: Giới thiệu CLB2030, đại biểu
08:15 – 08:30: Giới thiệu 2030 BizGroup
08:30 – 10:30: Diễn giả trình bày
10:30 – 11h15: Hỏi đáp
11:30 – 13:00:
– Kết thúc, cảm ơn Diễn giả
– Dùng cơm trưa giao lưu

Phí tham dự:
Thành viên CLB2030: 150.000vnd
Thành viên ngoài: 300.000vnd

Thông tin đăng ký vui lòng liên hệ:

Ban thư ký CLBDN 2030:
Ms Xuân Bách – 0913 25 44 49
Mr Hoài Thương – 0938 14 92 92