KHÓA HUẤN LUYỆN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC THEO MÔ HÌNH 09 BƯỚC CỦA HIỆP HỘI BSC HOA KỲ & CÁCH THỨC XÂY DỰNG KPI THEO BSC” (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)

KHÓA HUẤN LUYỆN

“XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC

THEO MÔ HÌNH 09 BƯỚC CỦA HIỆP HỘI BSC HOA KỲ

& CÁCH THỨC XÂY DỰNG KPI THEO BSC”

(BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)

“BSC – Xu hướng quản trị của thế kỷ 21”

Thời gian: 7h30 – 17h30, Thứ 7, Ngày 06 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị GEM, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

Đối tượng tham dự: Chủ Tịch – Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng – Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chiến Lược, Giám Đốc Nhân Sự

Khóa Huấn Luyện được đồng tổ chức bởi Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION cùng các Hiệp Hội, CLB Nhân Sự & Doanh Nhân uy tín tại Việt Nam.

Trực tiếp huấn luyện bởi Chuyên Gia BSC được Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ chứng nhận

VÌ SAO CÔNG CỤ BSC LẠI LÊN NGÔI?

Giúp Doanh Nghiệp đo lường hiệu quả quản trị nguồn lực, tiến trình thực thi chiến lược, năng lực vận hành và kết quả đầu ra.

Giúp xây dựng các mục tiêu và giải pháp chiến lược trọng tâm, gắn với lợi thế cạnh tranh của Doanh Nghiệp.

Giúp kết nối hành động thực thi hàng ngày của các phòng ban và cá nhân với tầm nhìn, chiến lược của tổ chức.

Giúp hài hòa các mục tiêu ngắn hạn & dài hạn, các chỉ tiêu KPI tài chính & phi tài chính.

Giúp liên kết giữa tầm nhìn, sứ mệnh, lợi thế cạnh tranh, chiến lược, quy trình, hệ thống, văn hóa, con người của tổ chức.

Giúp tạo động lực cho nhân viên, xây dựng văn hóa hướng đến kết quả.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN:

Nắm vững Mô hình 09 bước triển khai BSC theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ.

Nắm vững cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPI) ứng dụng BSC.

Hiểu rõ mối liên hệ giữa công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ gắn với chiến lược, năng lực lõi, văn hóa của tổ chức.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai BSC tại các Doanh Nghiệp – Bài học thành công & thất bại.

Hiểu rõ những điều kiện tiên quyết để triển khai BSC thành công.

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN:

BUỔI SÁNG
7h30 – 7h45 Check-in
7h45 – 8h10 Sự thật về BSC
8h10 – 9h20 Bước 1 (Assessment): Đánh giá chiến lược
9h20 – 10h00 Bước 2 (Strategy): Xây dựng chiến lược
10h00 – 10h15 Teabreak & Networking
10h15 – 11h15 Bước 3 (Objectives): Xây dựng mục tiêu chiến lược
11h15 – 12h00 Bước 4 (Strategy Map): Xây dựng sơ đồ chiến lược
12h00 – 13h30 Ăn trưa tại Nhà hàng Khách sạn Sài Gòn & Nghỉ trưa
BUỔI CHIỀU
13h30 – 14h15 Bước 5 (Measures & Targets): Xây dựng tiêu chí đo lường & chỉ tiêu
14h15 – 15h00 Bước 6 (Strategic Initiatives): Xây dựng giải pháp chiến lược
15h00 – 15h15 Bước 7 (Automation): Công nghệ hóa phần mềm quản trị chiến lược
15h15 – 15h45 Bước 8 (Cascading): Phân bổ kế hoạch & chiến lược

Cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPI)

15h45 – 16h00 Teabreak & Networking
16h00 – 16h45 Bước 9 (Evaluation): Đánh giá, rà soát & hiệu chỉnh chiến lược

Mối liên hệ giữa công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ với chiến lược, năng lực lõi, văn hóa của tổ chức

16h45 – 17h15 Các điều kiện tiên quyết để triển khai BSC thành công
17h15 – 17h30 Trao bằng chứng nhận & Kết thúc chương trình

Vào cuối Khóa huấn luyện, mỗi Học Viên tham dự được Tập Đoàn TOPPION:

  • Trao Bằng Chứng Nhận tham gia Khóa Huấn Luyện BSC.
  • Tặng 01 quyển “Cẩm nang cầm tay 09 Bước triển khai BSC”.

Chi phí tham dự: 3,250,000 VNĐ (đã bao gồm: phí huấn luyện, 01 buổi ăn trưa, 02 buổi tea-break, tài liệu học tập, bằng chứng nhận)

Miễn phí đối với thành viên CLBDN 2030

Điều kiện tham dự: Anh (Chị) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (được đính kèm). Ban Tổ Chức sẽ trực tiếp gửi thông tin xác nhận quá trình đăng ký thành công.