KHẢO SÁT LƯƠNG VIỆT NAM 2016 DO MERCER VÀ TALENTNET THỰC HIỆN

Bắt đầu từ tháng 4/2016, Mercer, công ty khảo sát lương hàng đầu thế giới cùng Talentnet, đại diện tại Việt Nam, tiến hành khảo sát lương thị trường trong nước. Là đơn vị khảo sát lương lâu đời nhất tại Việt Nam, Mercer và Talentnet hiện được xem là doanh nghiệp thấu hiểu nhất về thị trường lương trong nước.

Khảo sát lương Mercer năm vừa qua được đánh giá là lớn nhất và chi tiết nhất, với sự tham gia của 520 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thu thập thông tin của 211.816 nhân viên và 2.305 vị trí. Báo cáo khảo sát nêu bật sự thay đổi lương của từng vị trí trong doanh nghiệp, biến chuyển nhân sự của từng ngành nghề, lương thưởng của cấp bậc nhân viên theo quy mô doanh nghiệp….

Doanh nghiệp tham gia khảo sát được tư vấn đánh giá cấu trúc lương và cấp bậc theo chuẩn Mercer, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế giúp hoạch định chính sách lương thưởng nhằm đảm bảo công bằng trong nội bộ và nâng cao cạnh tranh với thị trường lao động.

Liên hệ: (08) 6291 4188 – 626 hoặc 627