Thông tin doanh nghiệp:
Vũ Brother Farm là Doanh nghiệp trồng trọt và cung cấp Dưa lưới tiêu chuẩn Vietgap.