Thông tin doanh nghiệp: 
Sản xuất và kinh doanh:
– Tranh vàng & Khánh vàng 24k
– Pha Lê & Đá phong thủy.