Thông tin doanh nghiệp:

– Đại lý hãng hàng không.
 
– Đại lý tàu biển.
 
– NVOCC.
 
– Giao nhận vận tải đường biển và đường hàng không.
 
– Xuất khẩu và nhập khẩu.
 
– Vận tải đa phương thức.
 
– Vận chuyển nội địa và quốc tế.
 
– Thủ tục hải quan.
 
– CFS toàn cầu và Hợp nhất.
 
– Kho bãi.
 
– Đóng gói dịch vụ di chuyển.
 
– Xử lý hàng hóa dự án.
 
– Xử lý hàng Breakbulk.
 
– Hoạt động của Flexitank.