Thông tin doanh nghiệp:

– Dịch vụ thông quan hàng hóa trong vòng 12h

– Dịch vụ làm giấy phép (Giấy phép xuất nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O); Công bố tiếu chuẩn sản phẩm, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giám định hàng đồng bộ)

– Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế trong 24 giờ