Thông tin doanh nghiệp:
Cho thuê cây cảnh văn phòng, thi công và bảo dưỡng cảnh quan sân vườn, tường cây.