Thông tin doanh nghiệp:

Du lịch, nghỉ dưỡng, thải độc, các phụ kiện may mặc.