CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Trần Trọng Phong
  • Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Cuộc sống hạnh phúc
  • Địa chỉ: 43/2 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10 Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 0914220336
  • Fax:
  • Website: happyliferetreat.vn
  • Email: ducphat220@yahoo.com.vn

Thông tin doanh nghiệp

Du lịch, nghỉ dưỡng, thải độc, các phụ kiện may mặc.