Thông tin doanh nghiệp:

Công nghệ thông tin, lưu trữ dữ liệu, Thiết bị thông minh, Robot:

  • Thiết bị lưu trữ NAS
  • Phần mềm máy tính, Antivirus …
  • Thiết bi giúp làm việc anywhere anytime
  • Thiết bị thông minh Smart Home
  • Robot lau nhà