Thông tin doanh nghiệp:

Ván sàn, ĐHKK, ván coffa phủ phim, cát xd và bê tông.

Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hera