Thông tin doanh nghiệp:

Stein  trung tâm giáo dục kết hợp ngoại ngữkỹ năng mềm   duy khơi đậy sự sáng tạo trong trẻ.

Chúng tôi tập trung phát triển những thế mạnh của trẻSự Đồng cảm duyKiến thứcTính Cộng đồng  tố chất lãnh đạo. Learn with passion.

Khóa tiêng Anh kết hợp đào tạo kỹ năng mềm….

Hoạt động ngoại khóa cho trẻ

Game Simulation.

STEM