Thông tin doanh nghiệp:

-Mua bán – ký gửi nhà và đất

-Thiết kế xây dựng – tư vấn đầu tư

-Làm thủ tục đất đai – công trình nhà