Thông tin doanh nghiệp:

Giải pháp Công nghệ tiết kiệm chi phí cho Doanh nghiệp & thân thân thiện môi trường, Solar cho Doanh Nghiệp ( Năng lượng mặt trời madein Germany ).