CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: THARABADEE SERNG ADICHAWIT
  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Ngân Hàng Bangkok đại chúng TNHH - CN TPHCM
  • Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1
  • Điện thoại: 0903058285
  • Fax:
  • Website:
  • Email: tharabodee.serng@bangkokbank.com

Thông tin doanh nghiệp

Ngân hàng