Thông tin doanh nghiệp:

Phân phối hàng tiêu dùng nhanh.

Dịch vụ vận tải kho vận,  thuê kho bãi văn phòng,  chuyển hộ…