Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh các sản phẩm cao su kỹ thuật

  • Băng tải cao su, ống cao su, phụ tùng cao su, rulo cao su, phụ tùng cao su kỹ thuật, đệm chống va tàu, tấm cao su…
  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế các sản phẩm cao su kỹ thuật, dịch vụ dán nối băng tải cao su, dịch vụ bọc rulo…