Thông tin doanh nghiệp:

Lương thực, thực phẩm, dược liệu với các sản phẩm từ Yến, Đông trùng hạ thảo, Tỏi đen,…