Thông tin doanh nghiệp:

– Kinh doanh các loại bánh ngọt & trái cây nhập khẩu