Thông tin doanh nghiệp:

Sản xuất – Phát hành game online, các dịch vụ chạy trên nền tảng online, gia công phần mềm; Thương mại điện tử; Ấn phẩm tạp chí tiếng Hàn Quốc ” Good morning Viet Nam “