Thông tin doanh nghiệp:

Thiết bị công nghiệp: Bơm, động cơ, van ống (nhựa, thép), Thiết bị điện, Thiết bị khí nén, vật tư tiêu hao sản xuất; Cung cấp vật tư tổng hợp cho các nhà máy công nghiệp