Thông tin doanh nghiệp:

Thông tin doanh nghiệp

Thành lập năm 2018 bởi đội ngũ sáng lập nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc xe, phát triển công nghệ. Chúng tôi tham vọng “Dẫn đầu trong dịch vụ vệ sinh, chăm sóc xe, và nhà cửa ở thị trường  Việt Nam và Quốc tế”. Wash-Up định hướng áp dụng công nghệ vào các giải pháp dịch vụ, quản lý nhằm phát  triển cung ứng đa dịch vụ tiện ích cho người tiêu dùng tại các thành phố lớn