Thông tin doanh nghiệp:

Chuyên sản xuất chai hũ can nhựa, các loại PP, HDPE, LDPF,…