Thông tin doanh nghiệp:

PQ Company cung cấp giải pháp công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí, luyện kim, xây dựng, trang trí nội thất. Nằm trong chuỗi cung ứng phụ trợ cho các tập đoàn đã quốc gia. 10 năm cung ứng bền vững.