Thông tin doanh nghiệp:

Gia công sản xuất xuất khẩu các mặt hàng may mặc cao cấp