Thông tin doanh nghiệp:

Tổ chức sự kiện trong và ngoài trời, làm quảng cao trong và ngoài trời,
Thiết kế thi công showroom, kinh doanh và cho thuê, lắp đặt các sản phẩm LED.
Thi công gian hàng hội chợ triển lãm