Thông tin doanh nghiệp:

– Triển khai truyền thông, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ cho thương hiệu Việt.
– Phân phối các sản phẩm thương hiệu Việt Nam chất lượng (offline và online)
– Xuất khẩu sản phẩm thương hiệu Việt sang các nước: Mỹ, Úc, Hàn, Campuchia..