• Công ty: Công ty Cổ phần địa ốc Kim Đạt Thành
  • Địa chỉ: Số 45, đường số 11, KDC Đường 10, TT.Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
  • Điện thoại: 0931 535 560
  • Fax: 
  • Website: 
  • Email: nguyenmai2603@gmai.com

Thông tin doanh nghiệp:

Bất động sản