Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh kỹ thuật cao, Nguyên vật liệu nhựa,
ứng dụng trong sản xuất xe hơi, điện tử, gia dụng, điện thoại, y tế, giáo dục, chai lọ nhựa và các thiết bị nhựa,…