Thông tin doanh nghiệp: SX các thiết bị Bếp Công Nghiệp cho Nhà Hàng, KS,Trường Học