Thông tin doanh nghiệp:

Công ty ALM giúp các doanh nghiệp bán hàng online qua Facebook bằng 2 giải pháp kết hợp:

(1) ứng dụng A-Shop và;
(2) đào tạo đại lý bán hàng cho doanh nghiệp.

Giải pháp của ALM phù hợp với các công ty có đội ngũ nhân viên bán hàng trên 100 người hoặc sử dụng đại lý bán hàng online từ 500 người trở lên.

ALM cũng cung cấp dịch vụ tuyển dụng + đào tạo đại lý bán hàng online cho doanh nghiệp và nhận % hoa hồng trên tổng doanh thu mà kênh bán hàng online mang lại.