Thông tin doanh nghiệp:

– Truyền thông, digital marketing và tổ chức sự kiện.