Thông tin doanh nghiệp:

ATOM cung cấp tất cả các dịch vụ giúp merchant chuyển đổi số giải pháp bán hàng, thanh toán, tinh gọn hóa bộ máy vận hành, tối ưu hóa quy trình bán hàng, thu hút khách hàng và tạo ra đột phá về doanh số.

ATOM chủ lực phân phối các sản phẩm:

– Giải pháp thanh toán: Smart POS và ví điện tử.

– Dịch vụ gia tăng: Thu hộ – chi hộ, mua trước – trả sau, chương trình khách hàng thân thiết,…