Thông tin doanh nghiệp:

– Mua bán máy móc, thiết bị, phụ kiện, dụng cụ và chế phẩm vệ sinh, máy giặt, vắt công nghiệp.