Thông tin doanh nghiệp:

Hoạt động tư vấn quản lý, hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà