Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh Thủy Hải Sản – Gia súc – Gia cầm – Nông sản – Thực phẩm chế biến – Dịch vụ suất ăn công nghiệp