Họ tên: MAI TUẤN ANH

Chức vụ: Giám đốc

Ngày gia nhập:21/11/2020

Thông tin doanh nghiệp:

Xây dựng