Thông tin doanh nghiệp:

Đào tạo Cơ Chế Vốn, Tư vấn IPO, Công nghệ, Marketing, Media, F&B…