Thông tin doanh nghiệp:

Cung cấp đồ vải khách sạn, sản xuất, thương mại các mặt hàng chăn, ga, gối, nệm….