Thông tin doanh nghiệp:

Kin Long chuyên về nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm phụ kiện ngành xây dựng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngành xây dựng chất lượng cao.