Thông tin doanh nghiệp:

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông cầu đường, các công trình giáo dục, kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế,…