Thông tin doanh nghiệp:

Xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng, gia công linh kiện cơ khí