Thông tin doanh nghiệp:

Sản xuất chế biến thực phẩm (đậu phộng, rau câu, bánh flan…)