Thông tin doanh nghiệp:

– Vận Chuyển Hàng Nguyên Container (FCL)

– Dịch vụ kho bãi & phân phối

– Dịch vụ gom hàng cho người mua

– Vận tải đa phương thức

– Vận chuyển đường hàng không

– Dịch vụ hải quan và vận tải đường bộ

– Vận chuyển nội địa đường bộ và hàng không