Thông tin doanh nghiệp:

Nichietsu là Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài và tiền thân là Công ty Progress Nhật Bản. Được thành lập tại Việt Nam chính thức vào tháng 04/2016, đến nay Nichietsu đã dần khẳng định mình trên thị trường Ngành CNTT với các lĩnh vực hoạt động chính trong và ngoài nước bao gồm:
-Xây dựng, vận hành và phát triển Hệ thống phần mềm
-Cung cấp Giải pháp hỗ trợ nhân sự sản xuất phần mềm
-Tư vấn, Đào tạo kỹ năng cho nguồn lao động trên nền tảng liên kết Việt- Nhật