Thông tin doanh nghiệp:

– Đại lý, môi giới, đấu giá

– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống

– Bán buôn thực phẩm

– Bán buôn đồ uống

– Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh