Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh các sản phẩm  nguồn gốc Ngũ Kim – thanh Nhôm  phụ kiện NhômInox.. sử dụng trong xây dựng dân dụng  công nghiệp.

Cung cấp hệ khung đế bằng NhômSắtNhựa  phụ kiện tương ứng sử dụng cho lắp đặt tấm pin năng lượng Điện tái tạo(Solar Racking)

  • Nhôm thanh định hình trong xây dựng dân dụng.
  • Rail Nhôm trong lắp đặt Điện NL Mặt trời
  • Phụ kiện bằng NhômInox trong lắp đặt Điện NL Mặt trời